Naši partneri

Adresy pracovísk rekonštrukcie prsníkov

Pracoviská ulica mesto
Národný onkologický ústav Klenová 1 Bratislava
Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o. Heyduková 10 Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov Ružinovská 6 Bratislava
Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6 Nitra
Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 Martin
Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s., Tibora Andrašovana 46 Banská Bystrica
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L. Svobodu 1 Banská Bystrica
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Lúčna 57 Košice-Šaca
UN L. Pasteura Košice Rastislavova 43 Košice

Centrá pomoci

Centrá pomoci telefón e-mail ulica
CENTRUM POMOCI BRATISLAVA 02/52 92 17 35 lpr@lpr.sk
recepcia@lpr.sk
Brestová 6
CENTRUM POMOCI KOŠICE 055/685 35 46 slatina@lpr.sk Paulínyho 63
CENTRUM POMOCI MARTIN 043/324 04 87 sykorova@lpr.sk Kukučínova 2
OZ Zdravotná podprsenka 0905 671 081 info@zdravotna-podprsenka.sk Šustekova 2, Bratislava
OZ Amazonky 0907 542 474 rok.amazonky@gmail.com Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
OZ Viktorky 0903 066 219 zupepi@gmail.com Karpatská 6,
974 11 Banská Bystrica

Užitočné informácie
Centrá pomoci sú určené pre onkologických pacientov, ich blízkych a príbuzných, ale aj pre zdravú populáciu, ktorá má záujem dozvedieť sa viac o zdraví a prevencii. V centrách Vám pomôžeme hľadať spôsob, ako sa zbaviť strachu, neistoty, úzkosti, stresu, i ako si zlepšiť zdravotný stav po fyzickej stránke.