DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI:

Prsníkové implantáty MENTOR® sú určené na augmentáciu alebo rekonštrukciu prsníkov u žien, ktoré dosiahli vek minimálne 18 rokov. Chirurgický zákrok by sa nemal vykonávať u žien s aktívnou infekciou kdekoľvek v tele, s existujúcou rakovinou alebo pre-rakovinou prsníkov, v prípade ak neprebehla dostatočná liečba a u tehotných či dojčiacich žien.

Existujú riziká spojené s operáciou prsníkov. Prsníkové implantáty nie sú doživotné implantáty a operácia prsníkov nie je jednorazová operácia. Nie je vylúčené, že budete potrebovať neplánovanú operáciu z dôvodu nepredvídateľných komplikácií, alebo sa vám nebude páčiť konečný estetický výsledok operácie. Veľa zmien je po chirurgickom zákroku nezvratných (nie je možné ich vrátiť do pôvodného stavu). Prsníkové implantáty môžu ovplyvniť schopnosť dojčenia zníženou tvorbou mlieka.

Medzi možné komplikácie spojené s operáciou prsníkov patrí reoperácia, kapsulárna kontraktúra, asymetria, bolesť v prsiach a prasknutie implantátu, ktoré býva často nepozorované, tiché (v tom význame, že ani vy ani lekár nebude vedieť, že ide o prasknutie). Pre včasné odhalenie prasknutého implantátu sa odporúčajú vyšetrenia ako mamografia, MRI alebo ultrazvuk.

Expandér prsníkového tkaniva MENTOR® CPX™ je určený na použitie pri rekonštrukcii prsníka, po mastektómii, korekcii nedostatočne vyvinutých prsníkov, revízii jaziev a pri poškodení tkaniva. Výrobok je určený na dočasnú subkutánnu alebo submaskulárnu (podsvalovú) implantáciu s použitím nie dlhším ako 6 mesiacov.

Hladké okrúhle tkanivové expandéry MENTOR® s portom môžu byť použité pri rekonštrukcii prsníka po mastektómii, korekcii nedostatočne vyvinutého prsníka, revízii jaziev a zákrokov pri poškodení tkaniva. Expandéry s injekčným portom sú určené na dočasnú subkutánnu alebo submaskulárnu (podsvalovú) implantáciu s použitím nie dlhším ako 6 mesiacov.

Expandér tkaniva MENTOR® CPX™ je určený na použitie pri rekonštrukcii prsníka, po mastektómii, korekcii nedostatočne vyvinutých prsníkov, revízii jaziev a pri poškodení tkaniva Expandéry sú určené na dočasnú subkutánnu alebo submaskulárnu (podsvalovú) implantáciu; mali by byť použité v časovom rozmedzí ktoré určí chirurg, tak, aby sa dosiahol požadovaný stupeň rozšírenia tkaniva.

Tkanivové expandéry CPX™ sú produkty, ktoré obsahujú magnetický injekčný port a NIE SÚ kompatibilné s MRI. Tkanivový expandér CPX™ by preto nemal byť použitý u pacientiek, ktoré môžu potrebovať magnetickú rezonanciu! Tkanivový expandér CPX™ by nemal byť použitý u pacientiek, ktoré mali predtým implantované zariadenie, ktoré by mohlo byť postihnuté magnetickým poľom. Magnetickou rezonanciu by sa expandér mohol presunúť a spôsobiť bolesť alebo posunutie, ktoré by si mohlo vyžadovať revízny chirurgický zákrok.

Riziko posunutia expandéru sa ukázalo vyššie v prípadoch, keď bol expandér umiestnený v poškodených oblastiach so zjazvenými, silne ožiarenými alebo spálenými tkanivami, v oblasti poškodených kostí alebo kde sa vykonala značná redukcia chirurgickej oblasti.

Lekár by mal pacientky informovať o indikáciách, kontraindikáciách, upozorniť ich na riziká a výhody spojené s použitím prsníkových implantátov a expandérov MENTOR®. Dôležité informácie nájdete aj na http://www.mentorwwllc.eu