MOŽNOSTI PRI
REKONŠTRUKCII PRSNÍKA

Existujú rôzne spôsoby rekonštrukcie prsníka. Metóda, ktorú si vy a váš lekár vyberiete, bude závisieť od niekoľkých faktorov:

– Vaše zdravie a životný štýl
– Typ vašej postavy
– Veľkosť vašich prsníkov
– Váš osobný výber
– Množstvo zostávajúcej kože a tkaniva

Rekonštrukcia prsníka môže byť vykonaná s použitím vášho vlastného tkaniva, prsníkového implantátu alebo kombináciou týchto dvoch možností.

POUŽITIE VLASTNÉHO TKANIVA
NA REKONŠTRUKCIU PRSNÍKA
Latissimus Dorsi Flap

Jedna z metód rekonštrukcie prsníka využívajúca vaše vlastné tkanivo sa nazýva Latissimus Dorsi Flap – lalok najširšieho chrbtového svalu. Počas tejto procedúry sa časť kože a svalu odoberie z chrbta alebo spod ramena a následne sa prenesie do oblasti prsníka, kde sa použije na jeho rekonštrukciu. Keďže koža a sval z chrbtovej oblasti sú za normálnych okolností tenšie, táto metóda sa niekedy kombinuje s použitím prsníkového implantátu, čím sa vytvorí plnší a prirodzený vzhľad prsníka.

  1. Lalok kože a svalu sa vyberie z miesta na chrbte.
  2. Tkanivo sa tunelom presunie na miesto mastektómie a použije sa na vytvorenie prsníka.
  3. Možnosť použitia implantátu na vytvorenie prsníka.
TRAM Flap

Ďalšia metóda rekonštrukcie prsníka využívajúca vaše vlastné tkanivo sa nazýva TRAM flap –  lalok z priečneho brušného svalu. Táto metóda vyžaduje premiestnenie tukového a svalového tkaniva z brušnej oblasti do oblasti prsníkov. V niektorých prípadoch je možné uchovať krvné zásobenie a prepojenie s oblasťou brucha. Ak to nie je možné, krvné cievy tkaniva sa musia pripojiť do hrudníkovej oblasti za pomoci mikrochirurgie.

  1. Označí sa miesto odobratia.
  2. Vykoná sa mastektómia. Z brušnej oblasti sa odstráni koža, tuk a cievy.
    • Stopkatý lalok: Brušná koža, tuk, svaly a cievy sa pretunelujú pod kožou do oblasti hrudníka kde sa vyformuje prsník. Cievy zostávajú pripojené k dolnému brušnému tkanivu.
    • Voľný lalok: Brušná koža, tuk, svaly a cievy sa odstránia z oblasti brucha a voperujú do oblasti hrudníka kde sa vyformuje prsník. Cievy sa znova pripoja mikrochirurgickým zákrokom.
  3. Konečný výsledok.

Sample Tram Flap Reconstruction
Photos: Courtesy of Dr. Loren Eskenazi,
San Francisco, California, USA

The DIEP Flap

Ďalší spôsob rekonštrukcie prsníka s použitím vlastného tkaniva sa nazýva DIEP Flap. DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator) je podobná rekonštrukcii TRAM Flap, avšak pri tomto zákroku sa z oblasti brucha neodstraňujú svaly, ale iba koža, tuk a cievy.

Prekonzultovaním všetkých možností s vašim chirurgom si budete schopná vybrať to najvhodnejšie riešenie pre vás.

REKONŠTRUKCIA PRSNÍKA S POUŽITÍM IMPLANTÁTU

Počas mastektómie je odstránená koža a prsníkové tkanivo, pričom tkanivo hrudníka ostáva ploché a napäté. Pred umiestnením implantátu je potrebné tkanivo prsníka natiahnuť tak, aby vznikol priestor pre prsníkový implantát. Tento proces sa nazýva roztiahnutie tkaniva a vykonáva sa v 1 alebo v 2 stupňoch.

Dvojstupňová rekonštrukcia prsníka

Dvojstupňová rekonštrukcia prsníkov s použitím implantátov je veľmi rozšírený a často používaný postup. Túto metódu je možné uskutočniť buď počas mastektómie alebo neskôr (odložená rekonštrukcia).

Aký je postup
Stupeň 1:

Prsníkový tkanivový expandér je dočasne umiestnený do oblasti zvoleného miesta na hrudníku. Počas niekoľkých týždňov lekár postupne napĺňa expandér sterilným fyziologickým roztokom, ktorý je podobný soľnému roztoku. Počas tohto postupu sa vaša koža roztiahne a narastie, čím vytvorí priestor pre implantát. Ako sa prsníkový expandér plní, tkanivá nad ním sa začínajú postupne rozťahovať, podobne ako tkanivá ženského brucha počas tehotenstva.

Ukážka dvojstupňovej rekonštrukcie prsníka s použitím tkanivového expandéra MENTOR® a následne vyplnenie guľatým implantátom so soľným roztokom.
Photos: Courtesy of Dr. Gary Talbot,
Little Rock, Arkansas, USA

Stupeň 2:

Ako náhle sa vytvorí vrecko v tvare prsníka, odstráni sa tkanivový expandér a do vrecka sa umiestni implantát. Pri okamžitej rekonštrukcii sa implantát prsníka najčastejšie umiestňuje pod svaly. Zákrok, pri ktorom sa nahradí expandér tkaniva prsníkovým implantátom (zámena implantátu) sa zvyčajne vykonáva v celkovej anestézie v operačnej miestnosti. V prípade potreby si tento zákrok môže vyžadovať krátky pobyt v nemocnici, alebo sa vykonáva ambulantne.

Procedúra rozťahovania s BECKER™ Expandérom/ Implantátom

Jednostupňová rekonštrukcia prsníka

Mentor je jedna zo spoločností, ktoré vyrábajú prsníkové implantáty použiteľné ako expandér aj ako dlhodobý implantát. Tieto implantáty sa používajú pri jednostupňovej rekonštrukcii prsníka. Tento zákrok sa stáva u chirurgov populárnejší, keďže pacientky namiesto dvoch alebo viacerých zákrokov podstúpia iba jeden zákrok a to počas rekonštrukcie prsníka.

Ukážka dvojstupňovej rekonštrukcie prsníka s použitím tkanivového expandéra MENTOR® a následne vyplnenie guľatým implantátom so soľným roztokom
Photos: Courtesy of Dr. Kay Young,
San Francisco, California, USA

Aký je postup

Kombinovaný tkanivový expandér / prsníkový implantát sa umiestni do oblasti hrudníka počas mastektómie. Tkanivový expandér / prsníkový implantát obsahuje plniaci port. Počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov sa do plniaceho portu vstrekuje fyziologický roztok tak, aby sa tkanivový expandér / prsníkový implantát zväčšil do požadovanej veľkosti. Po jej dosiahnutí je možné plniaci port odstrániť jednoduchým ambulantným zákrokom, pričom samotný expandér/ prsníkový implantát zostáva na svojom mieste.

O PRSNÍKOVÝCH IMPLANTÁTOCH

O spoločnosti

Mentor je hrdý na kvalitu vloženú do každého nášho prsného implantátu a uisťujeme vás, že za vaším rozhodnutím použiť naše produkty stojí spoločnosť, ktorá rozumie vašim túžbam a nádejám a ktorej na vás úprimne záleží.

O implantáte

Prsníkový implantát pozostáva z plášťa (obal implantátu) zo silikónového elastoméru naplneného silikónovým gélom, ktorý sa chirurgicky vloží pod prsné tkanivo alebo prsný sval.

MENTOR® prsníkové implantáty plnené gélom sa nazývajú MemoryGel™ (pamäťový gél)

Prsníkové implantáty MemoryGel™ obsahujú jedinečný kohézny gél. To znamená, že gélová náplň sa správa skôr ako pevná látka než tekutina. Gél je jednotný, zachováva prirodzenú podobu prsného svalu. Gélom plnené implantáty zvyčajne ponúkajú prirodzený vzhľad a pocit. MemoryGel™ implantáty sú dostupné v širokej ponuke tvarov, veľkostí, profilov, výberu povrchovej úpravy a úrovne kohezivity tak, aby vyhovovali rôznym typom tela.

VEĽKOSŤ A TVAR
PRSNÍKOVÝCH IMPLANTÁTOV

V závislosti od vami požadovaného tvaru si môžete, po konzultácii s chirurgom, vybrať okrúhly alebo anatomicky tvarovaný implantát. Obidva tvary sú k dispozícii s gélovou výplňou.

Anatomicky tvarované prsníkové implantáty MENTOR® sú plnené gélom a volajú sa CONTOUR PROFILE™  (alebo CPG™)

Anatomicky tvarované prsníkové implantáty majú tvar slzy, ktorý poskytuje pacientke prirodzenejší vzhľad a pocit.

Veľkosť prsníkových implantátov sa meria v kubických centimetroch alebo cm3 , nie podľa veľkosti košíka. Veľkosť použitého implantátu závisí od konkrétnej veľkosti a tvaru hrudníka jednotlivých žien

Váš chirurg zhodnotí súčasné množstvo vášho prsného a kožného tkaniva s cieľom zistiť, či bude postačujúce na prekrytie vami vybratého modelu prsníkového implantátu. Ak ste si vybrali implantát väčší ako vaše tkanivo, chirurg vás musí upozorniť, že po zákroku môžu byť okraje implantátu viditeľné alebo aj hmatateľné. Rovnako nadmerné prsníkové implantáty môžu urýchliť vplyv gravitácie na prsníky a spôsobiť ich predčasný pokles.

Novšia správa naznačuje, že väčšie implantáty (viac ako 350 cm3) môžu byť príliš veľké pre väčšinu žien. Predstavujú zvýšené riziko vzniknutia komplikácií ako napríklad vysunutie, hematóm, infekcia, hmatateľné záhyby implantátov a viditeľné vráskavenie kože. Náprava týchto komplikácií si môže vyžadovať ďalšie chirurgické zákroky. (2)

(2)Henriksen, T.F., et al. 2005. Surgical intervention and capsular contracture after breast augmentation: a prospective study of risk factors. Ann. Plast. Surg. 54(4): 343-51.

Profily implantátov

Okrem rôznej veľkosti a tvaru sú prsníkové implantáty dostupné v rôznych profiloch. Profil predstavuje vzdialenosť vrcholu implantátu od hrudnej steny. Vo všeobecnosti platí že čím väčší košík chcete mať, tým vyšší profil prsníkového implantát treba zvážiť. Vzhľadom na vami požadovaný profil máte na výber okrúhly alebo anatomicky tvarovaný implantát.

Povrchy implantátov

Prsníkové implantáty sú dostupné s hladkým alebo textúrovaným povrchom. Mentor vyrába prsníkové implantáty s drsnejším povrchom pod názvom SILTEX™ Texture.
Spolu s chirurgom sa môžete rozhodnúť pre ten najvhodnejší tvar, veľkosť, profil a povrchovú úpravu implantátu.

VŠETKY KOHÉZNE PO CELÝ ČAS™

Všetky prsníkové implantáty MENTOR® Memory Gel™ používajú gél, ktorý je kohézny a bezpečný. Ponúkame tri stupne kohéznosti gélu, od mäkkého po pevný:

– Cohesive I™ – najmäkší gél
– Cohesive II™ – mierne pevnejší gél
– Cohesive III™ – najpevnejší gél firmy Mentor

1. SILTEX™ Round Memory Gel™ Breast Implant

Anatomicky tvarované MENTOR® CONTOUR PROFILE™ Gélové prsníkové implantáty sú plnené najkohéznejším gélom Cohesive III™, čím sa udržiava ich prirodzený tvar.
3. CONTOUR PROFILE™ Gel (CPG™) Breast Implant Cohesive III™

MENTOR® PRSNÍKOVÉ IMPLANTÁTY

Už 25 rokov dosahujeme vynikajúce výsledky v oblasti estetiky prsníkov. Naše dlhoročné skúsenosti vyústili do spoľahlivých produktov na použitie pri augmentácii prsníkov rovnako ako aj pri rekonštrukcii. Vďaka práci v súlade s prísnymi štandardami ohľadne dizajnu a testovania, si spoločnosť Mentor získala úctu a rešpekt profesionálnej lekárskej komunity. Vďaka vynikajúcej integrite a kvalite produktov je dlhodobo uznávaná medzi lekármi.

• MENTOR® MemoryGel™ prsníkové implantáty uvedené na trh USA sú schválené FDA (United States Food and Drug Administration- Úrad pre kontrolu potravín a liečiv)
• Jún 2011, takmer 5 rokov od schválenia FDA, spoločnosť naďalej podporuje bezpečnosť a efektivitu implantátov pri použití na to určenom

• Vo svojich záveroch z roku 2011 FDA tiež uviedla, že: Doterajšie štúdie nepreukázali, že gélové silikónové implantáty spôsobujú rakovinu prsníka, reprodukčné problémy ani ochorenia spojivového tkaniva akým je napríklad reumatoidná artritída.(3)

• Všetky prsníkové implantáty MENTOR® sú zahrnuté v politike výmeny produktov pod názvom Mentor Lifetime Product Replacement Policy. (4)
• Všetky MENTOR® prsníkové implantáty so silikónovým gélom sú zahrnuté v záručnom programe s obmedzenou zárukou pod názvom PatientSafe Coverage alebo PatientCare Promise.


MENTOR® prsníkové implantáty uvádzané na trh v EMEA sú s certifikáciou CE. Mentor bol prvý výrobca implantátov, ktorý získal certifikáciu CE.

* In case of eligibility, depending on the date of surgery, the implant will fall under one of the above warranties.

3. FDA Consumer Health Information. Silicone Gel-filled Breast Implants: Updated Safety Information. June 2011. Breast Implants. Accessed August 15, 2014
4. Patients may also obtain a copy of the warranties by writing to: Mentor Medical Systems BV, Zernikedreef 2, 2333 CL, Leiden – The Netherlands. Phone +31-71-7513600

EXPANDÉR TKANIVA MENTOR®

CPX™ Expandér prsných tkanív

Expandér prsných tkanív CPX™ sa používa pri dvojstupňovej rekonštrukcii prsníka na roztiahnutie pokožky a vytvorenie priestoru pre implantát. Tento produkt je určený na rozšírenie hlavne spodnej časti prsníka tak, aby sa do tohto priestoru vložil implantát v prirodzenom sklone prsníka. Obsahuje aj integrovaný injekčný port, ktorým sa počas niekoľkých mesiacov dopĺňa fyziologický roztok do expandéru, s cieľom postupného roztiahnutia tkaniva. Takéto rozširovanie sa zvyčajne vykonáva ambulantne.

U niektorých pacientiek sa dá vyhnúť druhému chirurgickému zákroku na výmenu expandéra/ prsníkového implantátu použitím prsníkového implantátu, ktorý je pooperačne nastaviteľný, alebo je kombináciou typu expandér/prsníkový implantát. V rámci jedného ambulantného zákroku po operácii je možné prispôsobiť veľkosť prsníka zvýšením alebo znížením objemu fyziologického roztoku v implantáte. To vám pomôže dosiahnuť vami požadovanú veľkosť prsníka

SILTEX™ BECKER™ Expandér/prsníkový implantát

Expandér/prsníkový implantát BECKER™ je jediný gélový produkt, ktorý poskytuje možnosť jednostupňovej alebo dvojstupňovej rekonštrukcii prsníka. Tieto unikátne produkty majú vnútorný plášť vyplnený fyziologickým roztokom, ktorý napomáha roztiahnutiu tkaniva a vonkajší gélový plášť pre poskytnutie pocitu mäkkosti. Injekčný port slúži na jednoduché prispôsobovanie množstva obsahu a dá sa jednoducho odstrániť po dosiahnutí cieľovej veľkosti.

Expandér/prsníkový implantát BECKER™ predstavuje technologický pokrok, nakoľko chirurgovi poskytuje možnosti vytvoriť konkrétny výsledok z hľadiska požadovanej veľkosti, tvaru a náplne s využitím prirodzených vlastností gélu.

VAŠA REKONVALESCENCIA

Každá žena sa zotavuje rôznym spôsobom. Vo všeobecnosti sa budete pravdepodobne cítiť ubolená ešte niekoľko dní po chirurgickom zákroku. Prvých 24 až 72 hodín po operácii je najnáročnejších, budete sa cítiť nekomfortne. Vaše prsia budú opuchnuté a veľmi citlivé. Hoci je čas zotavenia u každej ženy individuálny, jednoduché aktivity budete môcť vykonávať približne po jednom týždni od zákroku.

Dôležitou úlohou pri vašom zotavovaní zohráva nosenie pooperačnej kompresívnej podprsenky alebo kompresívneho obväzu. Tieto výrobky sú navrhnuté tak, aby vám poskytli extra oporu počas vášho uzdravovania sa. Váš lekár vám môže tiež poskytnúť konkrétne odporúčania, ktoré by ste mali dodržiavať počas zotavovania. Ak sa po chirurgickom zákroku operácie prsníkov vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite sa skontaktujte s vašim lekárom.

The most comprehensive protection plan available(1)
Only with Mentor® breast implants

Protection beyond compare

Mentor is committed to your
long term well-being

Ešte pred vašou operáciou sme tu pre vás, aby sme zodpovedali vaše otázky a čo je najdôležitejšie aj po operácii, aby sme vám pomohli vyriešiť prípadné komplikácie.

Či ste sa už rozhodli vyzerať alebo cítiť lepšie, vedomie že váš chirurg Vám vybral implantáty najvyššej kvality vám prinesie pokoj na duši a dlhodobú spokojnosť s vašim rozhodnutím.

Mentor je už viac ako 30 rokov popredný svetový výrobca kvalitných prsníkových implantátov. Stal sa dôveryhodnou voľbou pre milióny žien na celom svete.

Naše skúsenosti v oblasti kvality a inovácií nám umožňujú prekročiť rámec výrobných štandardov s
najrozsiahlejším dostupným plánom ochrany — the MENTORPromise.

†† V prípade, že sa potvrdí prasknutie alebo deflácia (vytekanie) akéhokoľvek prsníkového implantátu MENTOR® následkom opotrebovania alebo delaminácie a stav si vyžaduje chirurgický zákrok, bez ohľadu na vek implantátu spoločnosť Mentor poskytne bezplatne na výmenu prsníkový implantát MENTOR® rovnaký alebo podobný veľkosťou a druhom pôvodne implantovanému produktu. Vzťahuje sa len na prsníkový implantát MENTOR®, nie na náklady na operáciu.

#Ak je v priebehu desať (10) rokov od dátumu operácie potrebný chirurgický zákrok na výmenu gélom plneného prsníkového implantátu MENTOR® z dôvodu potvrdeného prasknutia implantátu, za predpokladu, že je nárok preukázaný a potvrdený spoločnosťou Mentor na základe jej posúdenia a hodnotenia, spoločnosť Mentor uhradí nepoistené náklady na operačnú sálu, anestéziu a/alebo náklady priamo súvisiace s korekčným chirurgickým zákrokom do maximálnej celkovej výšky 1000 €. Poplatky za operačnú sálu a anestéziu majú prednosť pred inými poplatkami. V takýchto prípadoch musíte požiadať svojho chirurga o vyžiadanie finančnej podpory zahrnutej v programe ochrany MentorPromise. Finančná podpora neznamená, že vám bude poskytnutá pôžička.

§§ V prípade kapsulárnej kontraktúry (Baker III/IV), dvojitej kapsulácie alebo neskorého serómu z dôvodu augmentačnej chirurgie gélom plnených prsníkových implantátov MENTOR®, poskytne spoločnosť Mentor gélom plnený prsníkový implantát MENTOR® na výmenu bezplatne v priebehu obdobia desať (10) rokov od dátumu operácie, za predpokladu, že je nárok preukázaný a potvrdený spoločnosťou Mentor na základe hodnotenia explantovaného produktu a posúdenia všetkej potrebnej dokumentácie. Mentor poskytne bezplatne na výmenu prsníkový implantát MENTOR® rovnaký alebo podobný veľkosťou a druhom pôvodne implantovanému produktu

Dôležité bezpečnostné informácie

Prsníkové implantáty MENTOR® sú určené na augmentáciu alebo rekonštrukciu prsníkov u žien, ktoré dosiahli vek minimálne 18 rokov. Chirurgický zákrok by sa nemal vykonávať u žien s aktívnou infekciou kdekoľvek v tele, s existujúcou rakovinou alebo pre-rakovinou prsníkov, v prípade ak neprebehla dostatočná liečba, tehotných či dojčiacich žien.

Existujú riziká spojené s operáciou prsníkov. Prsníkové implantáty nie sú doživotné implantáty a musíte počítať s tým že operácia prsníkov nie je jednorazová operácia. Nie je vylúčené, že budete potrebovať neplánovanú operáciu z dôvodu nepredvídateľných komplikácií, alebo sa vám nebude páčiť konečný estetický výsledok operácie. Veľa zmien je po chirurgickom zákroku nezvratných (nie je možné ich vrátiť do pôvodného stavu). Prsníkové implantáty tiež môžu ovplyvniť schopnosť dojčenia zníženou tvorbou mlieka.

Medzi možné komplikácie spojené s operáciou prsníkov patrí reoperácia, kapsulárna kontraktúra, asymetria, bolesť v prsiach a prasknutie implantátu, ktoré býva často nepozorované, tiché (v tom význame, že ani vy ani lekár nebude vedieť, že ide o prasknutie). Pre včasné odhalenie prasknutého implantátu sa odporúčajú vyšetrenia ako mamografia, MRI alebo ultrazvuk.

Lekár by mal pacientky informovať o indikáciách, kontraindikáciách, upozorniť ich na riziká a výhody spojené s použitím prsníkových implantátov a expandérov MENTOR®. Dôležité informácie nájdete aj na http://www.mentorwwllc.eu